השוכר לא מעוניין לפנות את הנכס?

כדאי לדעת כי תקנות סדר הדין האזרחי מקנות כיום למשכיר את האפשרות להגיש "בקשה לפינוי מושכר", המבטיחה למשכיר הליך זריז ויעיל (צו פינוי בתוך 90 יום בלבד).

להלן לנוחותכם מובאות התקנות כלשונן (פרק ט"ז4: תביעה לפינוי מושכר, תשס"ט-2008):

215ז. (א)   תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר אין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליו לפי פרק זה (להלן – תביעה לפינוי מושכר), וסדרי הדין בעניינה יהיו לפי פרק זה.

           (ב)  תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

           (ג)   אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהזכות לתבוע פינוי מושכר בסדר דין מקוצר לפי הוראות פרק ט"ז.

215ח. כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים "תביעה לפינוי מושכר".

215ט. (א)  בכתב תביעה לפינוי מושכר יפרט התובע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

           (ב)  בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

215י. (א)    התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב התביעה והמסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 215ט(א).

           (ב)  הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה והמסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה לפי תקנה 215ט(ב), בתוך מועד שלא יאוחר משלושים ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.

215יא. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

215יב. (א)  הוראות תקנות 214יב עד 214טז יחולו בהתאמה על תובענה לפי פרק זה.

           (ב)  הוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענה לפי פרק זה, ככל שאינן סותרות הוראות פרק זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

215יג. נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי.

 לסיכום

אם בעבר המשכיר היה צריך לנהל מול השוכר הליך אזרחי ארוך ומתיש, הצופן בחובו גם תביעה לפינוי מהדירה וגם ויכוח כספי מר על גובה החוב שהשאיר אחריו השוכר – כיום ניתן לפצל את ההליך ל- 2 חלקים:

1)      תביעת פינוי

2)      תביעה כספית

אפשרות זו לפיצול מביאה לקיצור משמעותי של הליך הפינוי, ובתוך 90 יום בלבד אתם יכולים לקבל פסק דין כנגד השוכר הסורר.

 

פורסם בקטגוריה חוזים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

3 תגובות בנושא השוכר לא מעוניין לפנות את הנכס?

 1. מאת אבישי שרמן‏:

  דריה שלום,
  השכרתי בית פרטי לדיירת למשך שנה וחתמנו על אופציה ל 12 חודשים נוספים בהודעה מראש בת 60 יום .

  הודעתי לדיירת על רצוני לא לחדש את חוזה השכירות ( למרות האופציה ) מסיבת שיפוצים מתוכננים.

  הדיירת מתעקשת ושלחה לי מכתב על רצונה לממש את האופציה ( למרות שהודעתי לה טלפונית ומכתב רשום בדרך אליה .)
  האם האופציה אינה הדדית ? האם קיימת דרך חוקית להפסיק את החוזה או שאין בידי ברירה אלא להמשיכו?
  בתודה מראש,
  אבישי

 2. מאת דריה‏:

  אבישי שלום,
  התשובה נעוצה בניסוח החוזה.
  תוכל לשלוח לי את החוזה למייל, ואנסה לסייע לך.

  בברכה,
  דריה

 3. מאת חיה‏:

  שלום לך!
  אני בהליך להשכרת דירה מבחינת שקט נפשי האם רצוי לקחת צקים , כרטיס אשראי ואו הוראת קבע ?

  תודה