לכל עובד הזכות לשבת בעת העבודה !

אז מה קורה שכעובדת מטבח בהריון מתעקשת להמשיך ולהגיע לעבודה בזמן הריונה, עושה את
המוטל עליה, אבל מפעם לפעם מתיישבת על השרפרף היחיד במטבח ומבצעת את עבודתה בישיבה?

לוקחים לה את השרפרף!!

 תביעת העובדת לפיצוי

מקרה זה נדון לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בת"א.

העובדת הגישה נגד המסעדה שהעסיקה אותה תביעה, ובין היתר דרשה לקבל פיצוי מכוח חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז- 2007.

בית הדין דן בתביעתה, ובין היתר הסתמך על מכתב שהעובדת קיבלה ממעסיקיה, בזו הלשון:

"עבודת המטבח היא עבודה פיזית הדורשת עמידה על הרגליים. במהלך העבודה אין אפשרות לשבת בתוך חלל המטבח על כיסא או ארגז. הפסקה בת חצי שעה עומדת לרשותך ובה את יכולה לצאת לאכול, לשבת ולנוח".

התובעת טענה שהיא העובדת היחידה שקיבלה מכתב שכזה, ושגם עובדים אחרים נהגו לבצע חלק מהעבודות בישיבה (הרכבת סלטים, קילוף פירות וכד').

טענות המסעדה

התובעת טענה שהוצאת השרפרף מהמטבח הייתה קשורה להריונה ולניסיון של המעסיקה לפגוע בה
ולגרום לה להתפטר.

לעומתה, המצהירה מטעם המסעדה טענה להגנתם כי ככלל, כל עבודת המטבח מתבצעת בעמידה בלבד, כי האיסור על ביצוע עבודות בישיבה הוטל על כל עובדי המטבח מטעמים בטיחותיים (השרפרף שהיה
במטבח נועד להנחת דברים חמים ומפריע במעבר לעובדים האחרים), וכי העובדת יכולה לשבת בהפסקה הרגילה בת החצי שעה…

חוק הזכות לעבודה בישיבה

בית הדין דן בחוק הזכות לעבודה בישיבה, שחל על כלל העובדים במשק (למעט העובדים בעבודת כפיים),
הקובע כי:

 "מעביד יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה".

במקרה הנוכחי השתכנע בית הדין כי המעביד לא מילא אחר הוראות החוק ולא הצליח להוכיח ש"ביצועה הרגיל של העבודה במטבח אינו מאפשר ישיבה".

מה קבע בית הדין?

למרות שהוסכם כי עבודתו של טבח במטבח היא עבודה דינאמית, הכרוכה במגוון פעולות שמבוצעות בעמידה או בתנועה ממקום למקום, לא הוכח כי אכן עבודה במטבח אינה מאפשרת ישיבה לצורך
ביצוע עבודות/פעולות מסוימות וקצרות.

נקבע כי המעביד הפר את חובתו לעצב את סביבת העבודה כך, שתנאי העבודה יאפשרו ביצוע העבודה או חלקה בישיבה, ובעצם הוציא את עמדת הישיבה היחידה שהייתה במטבח (השרפרף).

הפיצוי שנפסק לעובדת היה בגובה 3 משכורות = 15,000 ₪ + הוצאות ההליך בגובה 3,500 ₪.

אז מה בעצם המסקנה?

א – כדאי שכל מעסיק יכיר את החוקים הרבים ויעמוד בהם.

ב – כדאי שכל עובד יעמוד על הזכויות שלו, כדי שמעסיקים אחרים ילמדו מפסקי הדין וישפרו את התנהלותם.

ג – כדאי שאנשים יתנהגו זה לזה באנושיות ויכבדו זכויות בסיסיות כדי שלא יהיה צורך בחוקים כמו "הזכות לשבת בעבודה". בחייכם!

פורסם בקטגוריה מסחרי, עבודה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.