מהעיתונות

ynet-saloonaעו"ד כנף כותבת החל משנת 2009 טורים משפטיים במגוון נושאים שונים הנוגעים לחייהם של כלל האזרחים, ובכללם עובדים, מעסיקים, נשים, גברים, צרכנים, משכירים, שוכרים ועוד. בטוריה מעניקה עו"ד כנף טיפים פרקטיים להתנהלות נכונה מול גופים ומוסדות, התנהלות במקרי קונפליקט משפטי ועוד.

פירסומים:


למקבץ טורים:
הטורים של עו"ד דריה כנף ב-ynet
טורים נוספים באתר סלונה