פרטנר פרסמה מבצעים לא תקפים – וחוייבה לשלם ללקוח פיצוי

סטודנט שביקש להצטרף ל"מבצע סטודנטים" (399 ₪), התקשר לנציגי שירות המכירה של החברה, וגילה כי המבצע שפורסם אינו בתוקף עוד, ומדובר עתה על סך של 499 ₪.

הסטודנט החליט להצטרף למבצע בכל זאת, בעלות של 499 ₪, אך להפתעתו גילה לאחר זמן מה, שחשבונית המס הונפקה על סך גבוה בהרבה ממה שנמסר לו טלפונית: 1,381 ₪!

לאור זאת פנה הסטודנט לתבוע את החברה, ושם גולל מסכת ארוכה של ייסורים שעבר כאשר ניסה לקבל מהם הסברים או זיכויים.

רוח גבית נוספת לתביעתו התקבלה כאשר הסטודנט גילה, כבר בחודש יולי האחרון בו התנהלה התביעה, כי פרטנר ממשיכה ומפרסמת באתר שלה מבצע שתוקפו תם ביום 28.2.10.

פרטנר מצידה טענה כי התובע קיבל מכשיר יקר בעלות מופחתת של 1,381 ₪  בלבד, והמחיר היה אמור להיות מחולק כך: עלות חד פעמית בסך 499 ₪, ובנוסף תשלום שוטף של 49 ₪ במשך 18 חודשים, שיקוזז בכל חודש (דהיינו, בפועל, 0).

החברה טענה כי חשבונית המס הונפקה, כדין, על מלוא הסכום (1,381 ₪), ולו היה נשאר בתוכנית עד הסוף, הזיכוי החודשי היה מקזז את יתרת הסכומים כך שבסופו של יום התובע היה משלם רק 499 – כפי שהובטח לו טלפונית. ואולם, מאחר והיחסים בין הצדדים נותקו, התובע אכן נדרש לשלם 1,381 ₪ בגין המכשיר, שנשאר ברשותו.

לאחר דיון בית המשפט קבע כך:

 

לגבי הנזק הישיר שנגרם לתובע:

התובע חויב בסך 1,381, רק מאחר וניתק את ההתקשרות (שלולא היה מנתק, היה מזוכה כאמור).

מצד שני, החברה לא עמדה בהתחייבותה להעביר לתובע עותק ממסמכי ההתקשרות, ולא נתנה לו הסברים מספקים לשאלותיו בדבר משלוח חשבונית על סך 1,381 ₪, כאשר בהתאם להסכם בינו לבין הנתבעת הוא אמור היה להיות מחויב בסכום חד פעמי של 499 ₪ בלבד. התובע על כן, היה רשאי לבטל את ההתקשרות.

מאחר והתובע הצליח למכור את המכשיר לאחר, בסך של 800 ₪, נזקו הישיר מסתכם בהפרש (581 ₪).

 באשר להתנהלות לא ראויה כלפי הציבור בכללותו:

פרטנר טענה שאין פסול בכך שבאתר שלה מפורסם מבצע שתם תוקפו, מאחר שמרבית התנאים של המבצע נשארים בעינם.

בית המשפט דווקא קבע כי יש פסול בכך, ושחברה סלולארית המפרסמת מבצע, שפרט עיקרי ממנו (מחיר, סוג דגם וכולי) אינו מעודכן ואינו נכון – מטעה את הצרכן בעניין מהותי בעסקה. נקבע כי זוהי הפרה של חוק הגנת הצרכן, שמחייבת עוסק למכור טובין במחיר שהוצגו בו.

כן נקבע שקיימת חובה חוקית להעביר ללקוח שמבקש עותק מההסכם.

מנגד נקבע, שמאחר וטלפונית כן נמסר לתובע מידע נכון (499 ₪), יש בכך נסיבות המקלות על עונשה של פרטנר.

 לסיכום, בית המשפט קבע כי הנתבעת תשלם לתובע 4,000 ₪:

 1,500 ₪ בגין נזקיו הישירים (חיוב בגין המכשיר והוצאותיו בהליך המשפטי), ופיצוי נוסף בסך 2,500 ₪ כפיצוי לדוגמה.

 אז מה למדנו הפעם?

 לפעמים שווה לעמוד על זכויותיך וללכת עד הסוף.

לפעמים.

 

 

 

 

 

 

פורסם בקטגוריה חוזים, כללי, מסחרי. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.