בונים בניינים? מעתה תרוויחו יותר.

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יצא בהודעה משמחת לבנאים שבינינו: שכר המינימום בענף הבניין יועלה, ויקבע על – 5,000 ₪. 

שר התמ"ת, שלום שמחון אמר בעניין כי הדבר "עולה בקנה אחד עם מאמצי משרד התמ"ת לשלב ישראלים בענף הבנייה, לצמצם את הפערים החברתיים ולהבטיח כי מי שעובד – יתפרנס בכבוד."

צו ההרחבה הרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניה והשיפוצים, והוא מעניק שכר מינימום ענפי של 5,000 ₪, במקום 4,350 ₪ בהסכם קודם משנת 2010.

השכר התעריפי יהווה שכר מינימום ענפי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים והוא ייאכף לגבי כל עובדי הבניה והשיפוצים כאילו הוא שכר המינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, והאכיפה לגביו אף תהיה פלילית.

מערכת "כל עובד" מעדכנת כי עם פרסום הצו ברשומות, הן ההסכם והן הצו יכנסו לתוקף.

כמובן שהשכר הנ"ל יחול על כל העובדים בבניין, יהא מוצאם אשר יהא, ולכן מומלץ לקבלנים ולחברות כח האדם העובדות עימם להקפיד על הסדרת העסקתם של כל עובדיהם, ועל ביצוע תשלום כדין לכל העובדים.

פורסם בקטגוריה חוזים, נדל"ן, עבודה, עם התגים , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.