שללו לך הבטחת הכנסה בגלל שיש לך רכב? לא עוד.

פסק דינה האחרון של נשיאת בית המשפט העליון הפורשת, דורית בייניש, דן הבוקר בנושא חשוב מאין כמוהו:

 הזכות לקבל קצבת הבטחת הכנסה בשעה שהנך בעל רכב. 

עד היום, בעלי רכבים – גם ישנים ומקרטעים – לא יכלו ליהנות מקבלת הקצבה הנ"ל, אך היום, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, קיבל בג"ץ שלוש עתירות שביקשו לבטל את הסעיף השולל את קצבת הבטחת הכנסה ממי שבבעלותם רכב פרטי.

פסק הדין דן במונח הקיום האנושי בכבוד, וקבע כי סעיף החוק פוגע בזכות זו:

"הזכות לקיום בכבוד היא זכות הנטועה בגרעינה של הזכות החקותית לכבוד האדם. מבין שלל הפרשנויות שניתן להעניק לכבוד האדם – התנאי להישרדותו – לא ניתן לקיים את הזכות לכבוד ללא הכנסה מינימאלית. צלמו של אדם נפגע אם הוא מגיע לעוני משפיל. מוטלת על המדינה חובה לקבוע מהם תנאים מחייה מינימלאיים. המדינה עשתה זאת בהסדרי רווחה ובחוק".

השופטים קבעו פה אחד כי הסעיף איננו חוקתי כי הוא פוגע בזכות למינימום קיום אנושי בכבוד.

יש לציין כי העתירות הוגשו לבג"ץ בשנים 2004-2005, על ידי ארגון עדאלה, עמותת איתך והאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים (בג"ץ 10662/04). העותרים טענו כי התיקון לחוק הבטחת הכנסה, השולל קצבת הבטחת הכנסה מזכאים במקרה של שימוש או בעלות על רכב, אינו חוקתי ופוגע בזכות לשוויון, לקיום מינימלי בכבוד, בזכות לביטחון סוציאלי ובזכות לקניין. לדבריהם, יישומו של התיקון לחוק גורמת לשלילה מוחלטת של רשת המגן האחרונה, ומותירה את הזכאים לקצבה ללא אמצעי קיום מינימליים ביותר וללא כל אפשרות להתקיים מבחינה אנושית ומבחינה פיזית וכלכלית. זאת, משום ששימוש ברכב מאפשר לזכאים לקצבה להתייצב בלשכת התעסוקה, לחפש אחר מקומות עבודה, להגיע לטיפולים רפואיים ועוד.

השופטים הוסיפו כי:

"לא חלקנו על כך שרכב יכול לשמש אומדן להכנסת אדם, אך אין מקום להפוך אותו למרכיב בלעדי. הפגיעה אינה עומדת בתנאי פיסקת הגבלה ובמידתיות. הסעיף פוגע בזכות למינימום של קיום בכבוד".

 

על פי ההחלטה כאמור, סעיף החוק הנ"ל יבוטל החל מעוד שישה חודשים מהיום.

פורסם בקטגוריה חוזים, עבודה, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.