הצעת חוק – להגביל את מחיר המכשיר, שמשולם לחברת הסלולר

בחודש האחרון הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיזמו חה"כ כרמל שאמה ויוליה שמאלוב-ברקוביץ, המציעה להקל עוד קצת את חייהם של צרכני הסלולר:

ההצעה עוסקת בהגבלת החזר שווי הטבה, ונוגעת לנושא הכל כך כאוב: תשלומים גדולים וארוכי טווח שהמנוי משלם לחברה הסלולרית, ממנה רכש מכשיר סלולר לפני עידן ועידנים.

כיום, במידה ומנוי מעוניין לעזוב את החברה הסלולרית ולעבור לחברה מתחרה, הוא מחוייב לשלם עד תום את מחיר המכשיר הסלולרי שרכש מהחברה הקודמת. קוראים לזה "ציוד קצה", והחברה גובה את התשלומים עד השקל האחרון.

הבעיה היא, שבמקרים רבים אין שום קשר בין המחיר שהחברה גובה מאיתנו היום (3,600 ₪ למשל), ובין המחיר של המכשיר בפועל (1,800 ₪). לצורך כך, מציעה הצעת החוק לחייב את החברות לגבות מהמנוי לא יותר מהמחיר הממוצע של המכשיר, בשוק.

הצעת החוק מבקשת להחיל את התיקון הנ"ל על מכשירים שערכם גבוה מ- 1,000 ₪.

בדברי הסבר להצעה, צויין כך:

"בימים שבהם הכנסת ומשרד התקשורת מבצעים תיקוני חקיקה בעניין חברות הסלולר על מנת להקל על הצרכן הישראלי בהתקשרות עמם ולהגביר את התחרות ביניהן, בין היתר על ידי ביטול או הפחתת "קנסות היציאה" מחברות אלו, הצעת חוק זו באה להשלים המהלך ולגרום לכך שההתחייבות הכספית על המכשיר שנקנה מחברת הסלולר בתמורה להחזר חודשי על תנאי (של מספר דקות שימוש), לא יהווה מחסום גדול מדי בפני הלקוח, אשר ברצונו לנתק את הקשר עם החברה ולעבור לחברה אחרת. בהצעת חוק זו מוצע להגביל את המחיר אשר גובות חברות הסלולר מהצרכן מתוקף מבצעי קניית מכשירים מהחברות על ידי החזר הטבה של עלות המכשיר בחשבונית החודשית כאשר ההטבה מותנית במינימום שימוש שקובעת החברה על ידי הצרכן".

נמתין להתפתחויות.

פורסם בקטגוריה חוזים, מסחרי, סלולר, צרכנות וסלולר. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.